Wednesday, July 13, 2011

Ճորճ Միհրան Գասարճեան Սենեակներու Բացում

Կիրակի, Յուլիս 10, 2011-ին երեկոյեան ժամը 6 -ին, Քջակի մէջ տեղի ունեցաւ Ճորճ Միհրան Գասարճեան Սենեակներու բացումը կազմակերպութեամբ Քրիստոնէական Ջանից Միութեան Գործադիր Մարմինին: Յայտագիրը սկսաւ Վեր. Րաֆֆի Մսըրլեանի բացման խօսքով՝ որմէ ետք ժողովուրդը երգեց Շնորհակալութիւն երգը յոտնկայս: Ապա Պրն. Անդօ Մսըրլեան մեներգեց Պրն. Շահան Քիլաղպեանի ընկերակցութեամբ՝ դաշնամուրի վրայ: Ասոր յաջորդեց Պրն. Կարպիս Տէիրմէնճեան եւ հակիրճ ձեւով ներկայացուց Քջակի պատմութիւնը եւ նպատակը: Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտոսթեան շնորհակալական խօսք ուղղեց բոլոր անոնց որոնք նիւթական ձեւով օգնած են Քջակի շինարարութեան: Ան մասնաւորաբար շնորհակալութիւն յայտնեց Պրն. Միհրան Գասարճեանի որուն առատաձեռն նուիրատուութիւնով կարելի դարձած էր վերանորոգել եւ կահաւորել 4 սենեակներ: Ապա Վեր. Մկրտիչ Քարակէօզեան եւ Պրն. Ճորճ Գասարճեան կատարեցին բացումը, որմէ ետք Պրն. Գասարճեան իր սրտի խօսքը փոխանցեց ներկաներուն: Այս ձեռնարկին նուիրուած յատուկ կարկանդակը հատեցին Տէր եւ Տիկ. Ճորճ Միհրան Գասարճեաններ եւ Վեր. Մկրտիչ Քարակէօզեան, որուն յաջորդեց հիւրասիրութիւն եւ յաղորդակցութեան պահ:

Monday, May 30, 2011

Մայրերու Օրուայ Ճաշկերոյթ

Կիրակի Մայիս 22,2011-ին, Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ Տիկնանց Միութիւնը կազմակերպած էր Մայրերու Օրուայ յատուկ ճաշկերոյթ մը: Բացման խօսքը կատարեց Տիկնանց Միութեան ատենապետուհի, Տիկ. Անահիտ Քարակէօզեան, որմէ ետք Պատ. Հրայր Չոլագեանի աղօթքով ճաշկերոյթը սկսաւ: Ճաշէն ետք ներկաները դիտեցին մայրերու նուիրուած 2 տեսաերիզներ եւ Օրիորդներ Ռոզի Սաիլեան եւ Շուշան Արթինեան ներկայացուցին Աստուածաշունչէն քաղուած 5 կարեւոր մայրեր-կիներ: Ներկաներէն՝ Տոքթ. Վահէ Քարակէօզեան մեներգեց Թռչէի Մտքով Տուն, իսկ Պրն. Նորայր Թերզեան ասմունքեց մայրերու օրուայ յատուկ ոտանաւոր մը: Վիճակահանութեան եւ նուէր բաշխումի ճոխ մթնոլորտ մը տիրեց, որուն հասոյթը պիտի հատկացուի նոր Սուրբ Գիրքերու : Վեր. Սողոմոն Քիլաղպեանի օրհնութեան աղօթքով ճաշկերոյթը վերջ գտաւ:

Sunday, May 8, 2011

Մայրերու Օր Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցիի Մէջ

Մայիս 8, 2011 ին Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ տիկնանցը ստանցնած էր Կիրակի օրուան պաշտամունքը:
Տիկիններ Անահիտ Քարակէօզեան, Էլիզ Գոճատելեան եւ Պատ. Հրայր Չոլագեան առաջնորդեցին պաշտամունքը: Տիկնանցը Մայրերու Օրուան յատուկ երգ մը հրամցուցին ներկաներուն Տիկ. Էլիզ Գոճատելեանի ղեկավարութեամբ: Տիկ. Կարինէ Աճեմեան ասմունքեց: Օրուան պատգամաբերն էր Դոկտ. Երուանդ Քասունի: Տիկ. Ռուպինա Արթինեան՝ դաշնամուր եւ Օրդ. Շուշան Արթինեան՝ թաւ ջութակ նաեւ իրենց մասնակցութիւնը բերին: Պաշտամունքին աւարտին Տիկինները բաժնեցին ժողովուրդին ձեռագործ սեղանի ծածկոց մը իբր յիշատակ: Ճոխ հիւրասիրութեան եւ հաղորդակցութեան պահ մը ունեցանք եկեղեցւոյ դահլիճէն ներս:Ծաղկազարդ եւ Սբ. Զատիկ Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ Մէջ

Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցին տօնեց Ծաղկազարդը Ապրիլ 17,2011-ին: Պատգամաբերն էր Պատ. Հրայր Շոլագեան: Պաշտամունքին ընթացքին մանուկները հաւաքուեցան Պատուելիին շուրջ եւ ան աղօթեց իրենց համար: Պաշտամունքին ընթացքին նաեւ երկու երգերով իրենց մասնակցութիւնը բերին Օրդ. Արազ Տէմիրճեան՝ ջութակ, Օրդ. Լոռի Եունիսես՝ ջութակ, Օրդ. Մեղրի Պաղտոյեան՝ ջութակ, Պրն. Հէնրի Իշխանեան՝ Դաշնամուր, Օրդ. Շուշան Արթինեան Թաւ ջութակ եւ Տիկ. Էլիզ Գոճատելեան՝ դաշնամուր:

Իսկ Ապրիլ 24, 2011-ին Սբ. Զատկուան առթիւ, Հայ Աւետարանական Ա. եկեղեցւոյ երգչախումբը ղեկավարութեամբ Տիկ. Ռուպինա Արթինեանի, երգեցին Յարութեան 2 երգեր՝ Տաղ Յարութեան
(Նոր Ծաղիկ) եւ Կ'ապրի:
Պատգամաբերն էր Պատ. Հրայր Չոլագեան:Պաշտամունքէն վերջ հաղորդակցութեան եւ հիւրասիրութեան պահ մը անցուցին ներկաները, որմէ ետք Վեր. Մկրտիչ Քարակէօզեան Սբ. Զատիկի շնորհաւորութիւններ ընդունեց Եկեղկեցւոյ Դահլիճ սրահէն ներս:

Wednesday, February 9, 2011

Չոլագեան Ընտանիք Իրենց Նոր Բնակարանին Մէջ

Փետրուար 5, 2011-ի կէսօրէն ետք, Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցւոյ Հոգաբարձութեան եւ խնամակալութեան անդամները իրենց կողակիցներով միասին (շուրջ 15 հոգի), հաւաքուեցան Պատուելի Հրայր եւ Տիկ. Կարինէ Չոլագեաններուն նոր բնակարանը: Չոլագեան ընտանիքը Դեկտեմբեր 2010ի վերջին շաբաթը փոխադրուեցան Հայ Աւետարանական Ա. Եկեղեցւոյ Երիցատունը եւ արդէն իսկ Պատ. Հրայր կը ծառայէ Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ պաշտամունքներուն եւ եթէ Տէրը կամի Հոկտեմբեր 2011էն սկսեալ կը դառնայ եկեղեցիիս հովիւը:
Աստուած օրհնէ ձեզ եւ ձեր տունը:Sunday, January 30, 2011

Հայ Աւետարանական Համայնքի Սբ. Ծննդեան Ընդունելութիւն

Յունուար 6 2011-ի Ծննդեան պաշտամունքէն վերջ,Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան ատենապետ՝ Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան Սբ. Ծննդեան առթիւ շնորհաւորութիւններ ընդունեց Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցւոյ դահլիճին մէջ:

Tuesday, January 25, 2011

Սուրբ Ծննդեան Պաշտամունք 2011

Յունուար 6, 2011ին Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցին ունեցաւ իր Սբ. Ծննդեան պաշտամունքը: Պատգամաբերն էր Պատուելի Հրայր Չոլագեան: Օրդ. Մեղրի Պաղտոյեան՝ ջութակ, Օրդ. Շուշան Արթինեան՝ թաւջութակ եւ Տիկ. Ռուպինա Արթինեան՝ դաշնակ ընկերակցեցան պաշտամունքի երգերուն: Երգչախումբը հրամցուց Ծննդեան 3 երգեր ղեկավարութեամբ տիկ. Ռուպինա Արթինեանին: Պաշտամունքէն ետք ժողովուրդը ուղղուեցաւ դէպի սրահը հիւրասիրուելու, աւետումի յատուկ ձայնասկաւարակներ ստանալու եւ հաղորդակցութեան մտերմիկ պահ մը ունենալու: