Tuesday, July 21, 2009

Պաշտամունքներ եւ Գործունէութիւններ

- Կիրակի 6 Յունիս Մայիսի, 2010ին, պաշտամունքի առաջնորդութիւն եւ պատգամաբեր՝ Վեր. Յակոբ Սարգիսեան: Բաժին վերցուց նաեւ Տիկ. Էլիզապէթ Գոճատելեան՝ դաշնամուր:

- Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցիի Տիկնանց պաշտամունքները կը շարունակուին ամէն Հինգշաբթի, առաւօտեան ժամը 10.30 ին, եկեղեցիին դահլիճին մէջ: Հինգշաբթի, 10 Յունիսի, 2010-ին, պաշտամունքի առաջնորդութիւն եւ պատգամաբեր՝ Տիկ. Սիլվա Սարգիսեան, նիւթ՝ «Միութիւն Աստուծոյ ընտանիքէն ներս»: Բաժին վերցուց նաեւ Տիկ. Էլիզ Գոճատելեան դաշնամուր:

ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆ

Կոչ Հովուական դասարանի եւ հաղորդական անդամակցութեան: Փափաքողներէն կը խնդրուի կապ հաստատել եկեղեցիի գրասենեակին հետ:

- Միութեան ԿԶ. Համաժողով՝ 4-7 Յուլիսի, 2010-ին: Տեղի պիտի ունենայ Հայ Աւետարանական Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցիին մէջ, Քեսապ, Սուրիա: Որպէս ընդհանուր նիւթ ընտրուած է «Սորվի՞լ, Թէ՞ Չսորվիլ.Այս Է Էականը», որ նկատի պիտի առնէ թէ Եկեղեցին ինչեր ունի սորվելիք, այսօրուայ աշխարհին մէջ իր առաքելութիւնը կատարելու համար: Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ Պատուիրակն է՝ Տիկ. Լորիս Տօնապետեան իսկ Պատուոյ հիւր՝ Տիկ. Թէնի Հասըրճեան:

ð ՄԻԱՑԵԱԼ ԺՈՂՈՎ 20 Յունիս, 2010 –ին, Եկեղեցիի պաշտամունքէն ետք:

Ամառնային Համագումարներ

ա. Մանուկներու՝ 19 – 25 Յուլիս, 2010, Այնճար:

բ. Ք.Ջ. Պատանեաց՝ 12 – 18 Յուլիս, 2010, Այնճար:

գ. Ք.Ջ. Երիտասարդաց՝ 23 – 29 Օգոստոս, 2010, ՔՋԱԿ:

դ. Զոյգեր՝ 27 – 29 Յուլիս, 2010

-------------------------------------

Վեր. Աւագ Աւագեան

Վկայագրութիւն

ՀԱՒԱՏՔԻ ԾԱՌԱՅԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹԵԱՆ ՄԸ

ՀԱՍԱՆՊԷՅԼԻԷՆ (ԿԻԼԻԿԻԱ) ՍԱՌՆԻԱ (ԳԱՆԱՏԱ)

ԵՐՈՒԱՆԴ Հ. ՔԱՍՈՒՆԻ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ

ԴԷՄՔԵՐ, ԴԷՊՔԵՐ, ՎԱՅՐԵՐ

Գիրքի վաճառքէն գոյացած գումարը հաւասարապէս պիտի տրամադրուի Այնճարի Հայ Աւետ. Երկրորդական Վարժարանի գիշերօթիկին եւ Հայ Աւետ. Պատմութեան նուիրուած հատորի մը հրատարակութեան ծախսերուն:

Հատորի գին նշանակուած է 20,000 լ.ո.: Նուիրատուութիւններ սիրով կ'ընդունուին:

Կիրակնօրեայ Պաշտամունք

Քարոզ....................................... կ.ա. ժամը 10.00
Կիրակնօրեայ Դպրոց...................... կ.ա. ժամը 10.00
Շաբաթամիջի Գործունէութիւններ
ՔՋ պաշտամունք.......................... Երեքշաբթի կ.ե. ժամը 7.00
Պատանեաց պաշտամունք............... Ուրբաթ կ.ե. ժամը 4.30
Մարզական երեկոյ......................... Երեքշաբթի կ.ե. ժամը 8.00
Հ.Ա.Մ.Մ.................................... Չորեքշաբթի կ.ե. ժամը 7.00
Աստուածաշունչի Սերտողութիւն....... Հինգշաբթի կ.ա. ժամը 9.45