Sunday, May 16, 2010

Մայրերու Օր Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցիի Մէջ


Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ Տիկնանց Միութիւնը Մայրերու օրուան առթիւ յատուկ յայտագիր մը պատրաստած էր, Կիրակի Մայիս 16, 2010-ին: Մուտքին գեղեցիկ ծաղիկներ բաժնուեցան իւրաքանչիւր մայր, տիկին կամ օրիորդի: Պաշտամունքը առաջնորդեց Տիկ. Անահիտ Քարակէօզեան. Ան նաեւ Տիկնանց Միութեան անունով ներկայացուց յուշանուէր մը որ պիտի տրուի տիկ. Աստղիկ Չոլաքեանի յառաջիկայ Հինգշաբթի Մայիս 20, 2010-ին: Պաշտամունքին իրենց մասնակցութիւն բերին նաեւ տիկիններ Սիլվա Սարգիսեան եւ Էլիզ Գոճատելեան : Տիկ. Կարինէ Աճէմեան կարդաց մայրերու նուիրուած բանաստեղծութիւն մը: Տիկնանց երգչախումբը հրամցուց Մայրերու գեղեցիկ երգ մը: Վեր. Յակոբ Սարգիսեան կատարեց Մարիա Էլմաճեանի մկրտութիւնը որմէ ետք Տիկ. Կարինէ Չոլաքեան օրուան պատգամը փոխանցեց: Բաժին վերցուց նաեւ տիկ. Ռուպինա Արթինեան՝ դաշնամուր: Պաշտամունքէն ետք հիւրասիրութեան եւ հաղորդակցութեան հաճելի պահ մը ունեցանք: