Monday, June 21, 2010

Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ Հայրերու Օր,Յունիս 20, 2010:

Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցին տօնեց Հայրերու Օր, Կիրակի, Յունիս 20, 2010-ին:
Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ Ք.Ջ. Ընկերակցութիւնը ստանձնած էր պաշտամունքը: Շուշան Արթինեան՝ կոչ պաշտամունքի,երգի առաջնորդութիւն եւ powerpoint-ի պատրաստութիւն, Ռոզի Սաիլեան՝ աղօթքի առաջնորդ, Լուտեր Արթինեան՝ Փոխասաց ընթերցում եւ Արա Գոճատելեան Սուրբ Գիրքի ընթերցում: Վեր. Յակոբ Սարգիսեան փոխանցեց օրուան պատգամը ինչպէս նաեւ եկեղեցւոյ 4 անդամներ, Լեւոն Պապիկեան, Պատ. Հրայր Չոլաքեան, Օրդ. Անի Պուճիգանեան եւ Տիկ. Լորիս Տօնապետեան, տուին իրենց մեծհօր, հօր, եւ ընդհանուր հայրերու մասին վկայութիւններ: Հայրերու Օրուան առթիւ պատրաստուած յատուկ տեսաերիզ մը ցուցադրուեցաւ ի յիշատակ Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ պատկանող մեզմէ բաժնուած հայերուն (կրնաք դիտել հետեւեալ link-ին վրայ կոխելով):
href="http://www.youtube.com/watch?v=REZ_pZUIPf8">
Պաշտամունքի վերջաւորոթեան հայրերը եւ ամուրի այրեր հաւաքուեցան խմբային նկարի համար որմէ ետք բաժնուեցաւ հայրերուն էջանիշեր 'souvenir bookmarks': Հիւրասիրութիւնը կ'ընդգրկեր, Տիկնանց միութեան կողմէ նուիրուած Հայրերու Օրուայ յատուկ կարկանդակ մը որ հատուեցաւ հայրերուն կողմէ: