Tuesday, January 25, 2011

Սուրբ Ծննդեան Պաշտամունք 2011

Յունուար 6, 2011ին Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցին ունեցաւ իր Սբ. Ծննդեան պաշտամունքը: Պատգամաբերն էր Պատուելի Հրայր Չոլագեան: Օրդ. Մեղրի Պաղտոյեան՝ ջութակ, Օրդ. Շուշան Արթինեան՝ թաւջութակ եւ Տիկ. Ռուպինա Արթինեան՝ դաշնակ ընկերակցեցան պաշտամունքի երգերուն: Երգչախումբը հրամցուց Ծննդեան 3 երգեր ղեկավարութեամբ տիկ. Ռուպինա Արթինեանին: Պաշտամունքէն ետք ժողովուրդը ուղղուեցաւ դէպի սրահը հիւրասիրուելու, աւետումի յատուկ ձայնասկաւարակներ ստանալու եւ հաղորդակցութեան մտերմիկ պահ մը ունենալու:

No comments:

Post a Comment