Sunday, May 8, 2011

Ծաղկազարդ եւ Սբ. Զատիկ Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ Մէջ

Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցին տօնեց Ծաղկազարդը Ապրիլ 17,2011-ին: Պատգամաբերն էր Պատ. Հրայր Շոլագեան: Պաշտամունքին ընթացքին մանուկները հաւաքուեցան Պատուելիին շուրջ եւ ան աղօթեց իրենց համար: Պաշտամունքին ընթացքին նաեւ երկու երգերով իրենց մասնակցութիւնը բերին Օրդ. Արազ Տէմիրճեան՝ ջութակ, Օրդ. Լոռի Եունիսես՝ ջութակ, Օրդ. Մեղրի Պաղտոյեան՝ ջութակ, Պրն. Հէնրի Իշխանեան՝ Դաշնամուր, Օրդ. Շուշան Արթինեան Թաւ ջութակ եւ Տիկ. Էլիզ Գոճատելեան՝ դաշնամուր:

Իսկ Ապրիլ 24, 2011-ին Սբ. Զատկուան առթիւ, Հայ Աւետարանական Ա. եկեղեցւոյ երգչախումբը ղեկավարութեամբ Տիկ. Ռուպինա Արթինեանի, երգեցին Յարութեան 2 երգեր՝ Տաղ Յարութեան
(Նոր Ծաղիկ) եւ Կ'ապրի:
Պատգամաբերն էր Պատ. Հրայր Չոլագեան:Պաշտամունքէն վերջ հաղորդակցութեան եւ հիւրասիրութեան պահ մը անցուցին ներկաները, որմէ ետք Վեր. Մկրտիչ Քարակէօզեան Սբ. Զատիկի շնորհաւորութիւններ ընդունեց Եկեղկեցւոյ Դահլիճ սրահէն ներս:

No comments:

Post a Comment